Komornik Sądowy Dorota Działowska prowadzi licytacje nieruchomości w Szczecinie

Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności

Kancelaria komornik Doroty Działowskiej przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie wniosków składanych przez osoby prywatne, firmy lub różnego rodzaju instytucje. Komornik sądowy wszczyna postępowanie w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądu nakazujący egzekucję długu. Windykacja długów odbywa się na podstawie wyceny majątku i licytacji. Kancelaria przeprowadza licytacje komornicze działek, lokali i budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Komornik organizuje również licytacje nieruchomości (np. majątku firmowego, pojazdów). Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności w Szczecinie dotyczy m.in. długów z tytułu rat kredytowych, pożyczek, faktur, świadczeń alimentacyjnych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Tel.: +48914877192
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
NIP: 9551705416
REGON: 320780071
www:

2016 © All rights reserved